Geurdetectie

Bij de lessen geurdetectie gaan we de honden leren om te zoeken naar een bepaalde geur en deze aan te geven (verwijzen).

We beginnen met het aanleren van het verwijzen door middel van voertjes in bakken met een gat erin. Als dit goed gaat gaan we het voer koppelen aan een bepaalde geur.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de hond een bepaalde ruimte kan doorzoeken en aan kan geven waar de geur verstopt is.

De les geurdetectie wordt gegeven op vrijdag van 12.30 tot 13.00 uur.

Losse les: € 9,-

Strippenkaart 10 strippen: € 75